بلاگ

بریدگی؛ آسیب ظاهری، درمان تخصصی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نگاه فلوشیپ جراحی پلاستیک صورت معاینه تخصصی پس از ضربه، برای پیشگیری از اختلال عملکردی صورت ضروری است.

Image result for facial laceration

 

ایجاد تروما یا ضربه در ناحیه سر و صورت مانند دیگر قسمتهای بدن اقدام درمانی فوری میطلبد و از نظر درجه بندی میزان آسیب تقریبا مشابه هستند اما از آنجا که اعضای حواس بینایی، چشایی، شنوایی و بویایی در ناحیه سر و صورت هستند، توجه به بروز آسیب در این قسمت و حفظ عملکرد این اعضا اهمیت بیشتری دارد. از طرفی اندامهای غذا خوردن و تنفس نیز در صورت قرار دارد که نشاندهنده اهمیت حفظ سلامت صورت از نظر فیزیولوژیک است. کنار این جنبه های مهم سلامت، صورت اولین بخشی است که در روابط اجتماعی دیده میشود و از این جهت بروز هر گونه آسیب و جراحت در صورت، از لحاظ روانی نیز فرد را تحت تاثیر قرار میدهد.

آسیبهای عمیق صورت نیاز به معاینه تخصصی دارد اگر آسیب نزدیک چشم اتفاق افتاده باشد، حتما نیاز به بررسی و معاینه توسط متخصص چشم دارد. آسیب دیگر نواحی صورت، اگر سطحی و در حد خراش باشد، فقط از نظر زیبایی تاثیرگذار است اما در مورد آسیبهای عمیق حتما نیاز به معاینه دقیق است زیرا اجزای حیاتی از روی صورت عبور میکنند. یکی از این اجزای حیاتی بسیار مهم، عصب صورتی است. اگر جراحت عمیق باشد، میتواند به این عصب رسیده و حرکت صورت را دچار اختالل کند. همچنین مجاری غدد بزاقی و غدد اشکی نیز در صورت قرار دارد و اگر اشکریزش، تورم غدد بزاقی و ترشح بیش ازحد بزاق اتفاق بیفتد، حتما توجه به این نوع آسیب باید مدنظر باشد. نکته بسیار مهم در مورد ترومای صورت، شستشوی عارضه با سرم استریل است زیرا در خیلی موارد اجسام خارجی مانند باقی مانده فلز، چوب، سنگ و... در جراحت میمانند. تزریق واکسن کزاز نیز در چنین شرایطی توصیه میشود. صورت توانایی عالی در ترمیم دارد عالوه بر توجه به این آسیبها، صورت شرایط خوبی برای ترمیم جراحات دارد. سیستم گردش خون در بافت صورت بسیار خوب است و جراحات خیلی سریع بهبود مییابند و احتمال عفونت در این ناحیه خیلی زیاد نیست. اگر مراقبت درست از آسیبهای صورت انجام شود، انتظار چندانی برای بروز جوشگاه وجود ندارد. در بخیهزدن آسیبهای صورت نباید سهلانگاری کرد زخمهای صورت با توجه به عمق، روند ترمیم متفاوتی دارند. در زخمهای سطحی که فقط به الیه اپیدرم آسیب رسیده است، تمیز کردن محل زخم و استفاده از پماد آنتی بیوتیک برای ترمیم کفایت میکند اما اگر جراحت عمیق باشد، حتما نیاز به بخیه زدن خواهد بود. بخیه زدن درناحیه صورت از این جهت اهمیت دارد که در قسمتهای مختلف صورت به خصوص اطراف چشم، بینی، گوش و لبها نقاط حساسی از لحاظ زیبایی وجود دارند. لبه بینی، لبه گوش، خط اطراف لب و لبه پلکها اهمیت فوقالعادهای دارند زیرا کمترین تغییر حالت و عدم ترمیم مناسب در این نواحی با ایجاد جوشگاههای جدی همراه است که ترمیم آنها چندان ساده نخواهد بود. معموال برای کاهش جوشگاه ناشی از بخیه در این نواحی از نخهای غیرقابل جذب استفاده میشود. برای کودکان به دلیل مشکل در جداکردن نخهای بخیه میتوان از نخهای قابلجذب یا چسبهای پوستی استفاده کرد. به ندرت ممکن است به علت تروما، یکی از اجزای صورت کامل جدا شود. اگر در گوشها اتفاق بیفتد، باید بلا فاصله گوش تمیز شده و در کیسه حاوی سرم و آنتی بیوتیک گذاشته شده، کیسه درون یخ قرار گیرد و سریع به بیمارستان منتقل شود. طی ۲ تا ۳ساعت پس از وقوع این حادثه میتوان انتظار پیوند را داشت. البته این مساله در مورد دیگر اجزای صورت امکانپذیر نیست و اقدامات ترمیمی تاثیر بهتری از پیوند عضو دارند. در قسمتهای غضروفی مانند بینی و گوش، عالوه بر توجه به نکات ذکرشده در مورد بخیهزدن، اهمیت بیشتری قائلیم زیرا ممکن است غضروف دچار عفونت شده و مانع ترمیم در این ناحیه شود. با مراقبت درست از آسیبهای صورت معموال جوشگاه باقی نمیماند ایجاد جوشگاه چندان قابل پیش بینی نیست و به جنس پوست و ماهیت آسیب بستگی دارد. در بیشتر موارد، انتظار میرود با تمیز کردن ضایعه، استفاده از پماد آنتی بیوتیک و سپس پماد ترمیم کننده بهبود به دست آید و اثر ضایعه باقی نماند. در مواردی که اثر ضایعه بماند، استفاده از کرمهای موثر در بهبود جوشگاه و سپس لیزر کمککننده است. اگر چنین اقداماتی موثر نباشد، جراحی پس از یک سال به رفع جوشگاه کمک میکند. نکته آخر اینکه همه زخمها ممکن است ابتدا ظاهر نازیبایی داشته باشند اما گذشت زمان به رفع این حالت کمک میکند. اگر فرد اختلال کارکردی جدی پس از آسیب صورت پیدا نکرده باشد، معاینه دورهای توسط پزشک و توجه به مراقبتهای درمانی کافی است تا بهتدریج عارضه بهبود یابد. ترمیم بهتر و سریعتر در کودکان در سنین مختلف، درمان جراحات چندان تفاوتی ندارد. در مورد کودکان ممکن است تحمل بخیه زدن مشکل باشد و گاهی نیاز به بیهوشی به خصوص در آسیبهای وسیع است. انتظار میرود ترمیم در کودکان خیلی بهتر و سریعتر از بزرگسالان اتفاق بیفتد.