مراقبت های پس از عمل سپتوپلاستی

مراقبت های پس از عمل سپتوپلاستی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بالابردن ارتفاع سر با دو یا سه بالش برای کاهش خونریزی کمک کننده می باشد.

مراقب باشید، دستکاری بینی همیشه ممکن است باعث کاهش هوشیاری موقتی شود .دربرخی از موارد می توان انتظار داشت که تا سه روز بعد از عمل خونریزی رخ دهد.

 دراکثریت موراد نیازی به استفاده از تامپون نیست اما در صورت استفاده تا کمتر از 3 تا 5 روز آینده خارج می شود.

 سوراخ بینی می باید تمیز نگهداشته شود که تمیز کردن آن و خارج نمودن لخته ها از آن با شستشو با نرمال سالین صورت می گیرد.

 درهفته های بعد از سیپوپلاسی می بایست از فین کردن خودداری نمود و مراقب بود که به بینی ضربه وارد نشود.

 ممکن است در داخل بینی شما اسپلینت استفاده شده باشد که بین یک تا سه هفته آینده خارج شود دراین مدت شستشوی بینی با نرمال سالین ضروی است بعد از خروج آن مرطوب نگهداشتن بینی و استفاده پماد تتراساکلین توصیه می شود.