بلاگ

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

nose necrosis d – tip filler – Korean Medical Aesthetic Academy |  Threadlift. Facelift. 3D Noselift | 미용 의학

مصاحبه هفته نامه سلامت با دکتر بابک ساعدی فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پلاستیک صورت وبینی از امریکا و استاد تمام (Professor) گوش وحلق وبینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

گاهی اوقات بنا به دلایل مختلف فرد احساس میکند به تغییراتی در چهره به خصوص بینی نیاز دارد. در این شرایط ابتدا باید دید چنین نیازی واقعی است و آیا تغییر خلقت پروردگار ضرورت دارد یا خیر. افرادی که مایل به چنین اقداماتی هستند به چند گروه تقسیم بندی میشوند: مهمترین گروه کسانی هستند که به دلیل ضربه، تصادف،مشکلات مادرزادی و... دچار بدشکلی قابل توجه بینی هستند. این افراد مسلما برای تغییر طبیعی تر بینی و ایجاد ظاهر بهتر نیاز به انتخاب روشی برای تغییر بینی دارند. گروه دوم افرادی هستند که کارکرد اصلی بینیشان مشکل دارد و تنفس راحتی ندارند. این گروه نیز به تغییر در ظاهر و قسمت داخلی بینی نیاز دارند. عالوه بر این دو گروه که مشکالت جدی دارند، بعضی افراد به دلایل غیرواقعی از ظاهر بینیشان راضی نیستند که این موضوع حتی به دغدغه ذهنی آنها تبدیل میشود یا برای افزایش اعتمادبه نفسشان انجام اقدامات زیبایی را الزم میدانند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

How to Get Rid of Double Chin Effectively - Canada MedLaser

مصاحبه هفته نامه سلامت با دکتر بابک ساعدی فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پلاستیک صورت وبینی از امریکا و استاد تمام (Professor) گوش وحلق وبینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه فلوشیپ جراحی پلاستیک صورت در خصوص لیپوساکشن

چاقی صورت همانند چاقی در اندامهای مختلف در اکثر موارد به سبک تغذیه بستگی دارد و با رژیمهای غذایی صحیح میتوان چاقی موضعی در صورت را کاهش داد و به حالت متناسبی رسید. البته ژنتیک نیز در بسیاری موارد نقش دارد و برای این افراد نمیتوان انتظار تغییر زیاد داشت.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

NECK & CHIN LIPOSUCTION

مصاحبه هفته نامه سلامت با دکتر بابک ساعدی فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پلاستیک صورت وبینی از امریکا و استاد تمام (Professor) گوش وحلق وبینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تعداد سلولهای چربی که در بدن تکثیر میشود از زمان کودکی تا دوران بلوغ ثابت هستند. البته در مورد افرادی که طی دوران کودکی دچار چاقی مفرط هستند ممکن است سلولهای چربی افزایش یابد. اما اگر این سلولها رشد بیشتری پیدا کنند یا در قسمتی از بدن تجمع زیادی داشته باشند، با حذف بعضی از سلولها میتوان تعداد آنها را کاهش داد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

Brow Lift in Iran - Ultimate Guide plus Prices| AveHealمصاحبه هفته نامه سلامت با دکتر بابک ساعدی فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پلاستیک صورت وبینی از امریکا و استاد تمام (Professor)گوش وحلق وبینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

به طور طبیعی تغییراتی که در ابروها به وجود میآید، ناشی ازافزایش سن است. ازهمین رو، روشهایی که برای رفع این حالت کاربرد دارد جزو اقدامات جوانسازی محسوب میشود تا چشمها، ابروها و پیشانی جوانتر و زیباتر به نظر برسد.

معمولا تغییرات ابرو از 40 تا 50 سالگی شروع میشود و اکثرافراد مایل به انجام این اقدامات حدود 40 تا 60 سال هستند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

انحراف بینی بعد از عمل چگونه و برای چه کسانی ایجاد می شود؟ - دکتر طاهریان

 مصاحبه هفته نامه سلامت با دکتر بابک ساعدی فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پلاستیک صورت وبینی از امریکا و استاد تمام (Professor)گوش وحلق وبینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

راهکارهایی برای آنکه ظاهر بینی زیباتری داشته باشیم.

بینی یکی از اجزای اصلی صورت است که عملکرد اصلی آن، دم وبازدم همراه دهان بوده و البته عضو تشخیص دهنده بوها محسوب میشود. بینی اولین قسمت مجاری هوایی و دستگاه تنفس است که هوا پس از عبور از حفره های آن، صاف، گرم و مرطوب شده و وارد حلق و دیگر قسمتهای سیستم تنفسی میشود.