خرخر خواب

جراحی جهت خرخر واپنه انسدادی خواب

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اپنه انسدادی خواب از جمله بیماری های بسیار شایع می باشد که از شیوع نسبتا زیادی در جامعه برخوردار است . از جمله عوارض ان علاوه بر ناراحتی اطرافیان در هنگام خواب و عدم تمرکز و خواب الودگی در حین روز و افزایش تضادها می توان به افزایش فشار خون ، اختلال کارکرد قلبی و مغزی اشاره نمود .

اپنه ها به دو دسته بزرگ انسدادی و مرکزی طبقه بندی می گردد.

جراحی تنها در نوع انسدادی موثر است . میزان تاثیر جراحی حدود 70 تا 60 % می باشد ، که در موارد عدم پاسخ استفاده ازCPAP و دستگاهی که در هنگام خواب به تنفس بیمار کمک می کند و استفاده از پروتز توصیه می شود .

مراحل جراحی ابتدا بیمار تحت اندوسکوپی خواب DISE قرار می گیرد.

در این حالت محل انسداد بیمار در هنگام خرخر پیدا می شود و سپس نوع جراحی با توجه به محل انسداد مشخص می گردد . جراحی های معمول در این زمان سیتوپلاستی (انحراف تیغه بینی )، توربینوپلاستی( کوچک کردن شاخک بینی ) ، اوولوپالاتوفارنکوپلاستی ( بر طرف کردن شلی کام و کوچک کردن زبان کوچک ) برداشتن لوزه می باشد.

عمل جراحی روی قاعده زبان و فک نیز گاهی انجام می شود.