لیفت ( بالا بردن ) پیشانی و ابرو

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

از جمله تغییرات ناشی از سن در صورت، افتادگی ابرو و پیشانی می باشد. که باعث افتادگی ابرو ، ایجاد چین و چروک در ان ناحیه و از دست رفتن خاصیت الاستیک پوست پیشانی می گردد ، فرد نیز دچار چین چروک در ان ناحیه و احساس خستگی با افتادن ابرو می کند .

خیلی از این افراد جهت تهیه کردن ظاهر پلکها جهت عمل پلک مراجعه می کنند که در حقیقت مشکلی در پلک ندارند و بلکه مشکل در ابرو فرد می باشد .

از جمله خدماتی که توسط متخصص جراحی پلاستیک بینی و صورت انجام می شود ، رفع مشکل فوق می باشد .

اعمال که در مورد تصحیح اختلال فوق می باشند ، شامل : لیفت تمپورال (گیجگاه ) و لیفت کامل پیشانی می باشد که هر دو مورد فوق به صورت اندوسکوپیک و به روش سنتی نیز انجام می شود .در لیفت گیجگاه(تمپورال )  دو برش کوچک در ناحیه موهای دو طرف می شود و دسترسی به ناحیه کنار ابروها از این ناحیه صورت می گیرد و افتادگی کنار ابروها به ناحیه طبیعی قبلی فیکس می گردد.

با این روش افتادگی کنار ابروها تصحیح و در صورت تمایل اندکی بالاتر می رود .

در لیفت کامل پیشانی علاوه بر روش فوق ، دو برش در وسط سر ، داخل موها نیز داده می شود .

و فیکس کردن پیشانی افتاده بوسیله نخ در بالا سر بر روی استخوان سر صورت می گیرد.

همزمان با این درمان می توان چین و چروک پیشانی را نیز کاهش داد .