سپتوپلاستی

سپتوپلاستی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جراحی انحراف تیغه بینی

روش جراحی است که جهت صاف نمودن تیغه بینی استفاده می شود . بینی از دو حفره تشکیل شده است که درحالت ایده آل تیغه بینی میبایست در خطوط وسط قرار گیرد چنانچه تیغه بینی به یکی از دو حفره منحرف شده باشد آن حفره باریک مانع جریان هوا است که باعث احساس انسداد بینی میشود . اغلب جراحی ها دریک ساعت یا کمتر صورت می گیرد.

قبل ازجراحی بررسی هایی مانند آندوسکوپی و یا سی تی اسکن ممکن است ضروری باشد. جراحی فوق  تحت بیهوشی عمومی صورت میگیرد. هدف برقراری تنفس مناسب درحین حفظ ساختار ظاهری بینی میباشد .بعد ازجراحی ممکن است جهت حفظ نتایج splint به صورت موقت در داخل بینی گذاشته شود.

عمل جراحی فوق تقریبا با بستری کمتر ازیک روز انجام میشود و تقریبا کبودی دراطراف چشمها رخ  نمی دهد.

 

septoplasty 1